Obsługa notarialna spółek i przedsiębiorców

Notariusz Sylwia Martynowska z Łodzi prowadzi kompleksową obsługę notarialną spółek osobowych i kapitałowych oraz przedsiębiorców. W razie wątpliwości, notariusz udzieli Państwu niezbędnych porad i wyjaśnień.
Obsługa firm i przedsiębiorców notariusz Łódź

W tym artykule:

Czynności notarialne na rzecz spółek i przedsiębiorców

Typowe czynności notarialne związane z obsługa spółek i przedsiębiorców:

  • zakładanie spółek (założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założenie spółki komandytowej, założenie spółki akcyjnej – umowy, akty założycielskie, statuty),
  • przekształcenia spółek (połączenie / podział / przekształcenie spółek,
  • spisanie protokołów (zmiana umowy spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o., ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 210 ksh, rozwiązanie spółki)
  • poświadczenia podpisów na umowie zbycia udziałów,
  • przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych.
Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną.

NIeruchomości u notariusza

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami i najmu lokali. Spisujemy m. in. umowy sprzedaży, najmu okazjonalnego, darowizny. Klienci instytucjonalni mogą liczyć na specjalne warunki współpracy. ➔ więcej

Poświadczenie dziedziczenia w Łodzi

Dziedziczenie

Kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy związane z dziedziczeniem, w tym.: spisuje testamenty notarialne, oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akt poświadczenia dziedziczenia. ➔ więcej

Intercyza u notariusza w Łodzi

Sprawy rodzinne

Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego małżeńskie umowy majątkowe, ustanawiające m.in.:intercyzę (rozdzielność majątkową), wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, ograniczoną wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. ➔ więcej