Notariusz Sylwia Martynowska z Łodzi prowadzi kompleksową obsługę notarialną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – . W razie wątpliwości, notariusz udzieli Państwu niezbędnych porad i wyjaśnień.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w tym osób prawnych, w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Co do zasady, umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek w przypadku zawiązania spółki z wkładem tylko pieniężnym przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym.